Tuesday, 24 May 2022

กทม.ออกกฎคุมจัดงานสงกรานต์ห้าม"สาดน้ำ- ประแป้ง- ปาร์ตี้โฟม"กทม.ออกประกาศคุมจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ห้ามจำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน ต้องขออนุญาตก่อนจัดงานอย่างน้อย 5 วัน

สนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com