Thursday, 21 October 2021

กยท. ใช้โดรน ทดลองสวนยางพารา ควบคุมโรคใบร่วง ครั้งแรกสำเร็จ


นำร่อง ใช้โดรนสวนยางพาราครั้งแรก การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และภาคเอกชน ทดสอบเครื่องพ่นสาร คอปโดรน โดรน แอร์บล๊าส ทดลองใช้ในสวนยางพาราและชนิดสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ควบคุมโรคใบร่วงในยางพารา พร้อมขยายผลไปใช้ในพื้นที่เกิดโรคต่อไป

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันวิจัยยาง ศูนย์วิจัยยางสงขลา การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และการยางแห่งประเทศไทยสาขาสะบ้าย้อย ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาอารักขาพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา กรมวิชาการเกษตร และภาคเอกชนผู้พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสงขลา ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสาร ชนิดต่าง ๆ ในการพ่นยาป้องกันกำจัดโรคใบร่วงในยางพารา ภายใต้ความร่วมมือทางด้านการวิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้พ่นครั้งนี้

ได้แก่ คอปโดรน ซึ่งเป็นครั้งแรกในการนำมาทดลองใช้ในสวนยางพารา รวมถึงโดรน แอร์บล๊าส เครื่องปั๊มชนิดลากสาย นอกจากนี้ยังได้เลือกยาป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดต่าง ๆ ที่ควบคุมเชื้อราได้ผลดีในห้องปฏิบัติการมาทดสอบอีกครั้งเพื่อความมั่นใจในสภาพแปลงยางพาราจริง

“หลังจากที่มีผลการศึกษาเรื่องเครื่องพ่นสารและชนิดยาที่แนะนำให้ใช้ในการควบคุมโรคใบร่วงในยางพาราในเบื้องต้นมาแล้ว เพื่อความมั่นใจประกอบกับมีเทคนิคใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมา การได้ข้อมูลทางเทคนิคที่ชัดเจนจะทำให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียของยา และช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการลงได้ นอกจากนี้ยังได้นำเทคนิคการฉีดสารเข้าทางลำต้นในการควบคุมเชื้อเพิ่มเติมอีกวิธีการหนึ่งด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ทางทีมวิจัย จะเข้าดำเนินการติดตามผลการใช้และนำมารายงานในครั้งต่อไป”

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ