Monday, 20 May 2024

กองทัพภาค 4 เข้มความปลอดภัย “ประยุทธ์” ห้ามชุมนุมทางการเมือง


ครม.สัญจร กระบี่ กองทัพภาค 4 รักษาความปลอดภัยให้ “ประยุทธ์” ระดับบุคคลสำคัญของประเทศ ห้ามชุมนุมทางการเมือง เตรียมจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ วางแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 รายงานข่าวระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีกำหนดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.) สัญจร ครั้งที่ 1/2564 ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) และกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการเตรียมการเพื่อต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์และครม.ดังนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จัดเตรียมสถานที่ประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยจะจัดประชุม ณ โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท มีห้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุม 130 คน และมีพื้นที่สำหรับรับรองครม.และการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานความสะอาด SHA

ทั้งนี้ วาระการประชุมครม.สัญจร ให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะกำกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีข้อสั่งการให้จังหวัดจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาสำคัญไม่เกิน 3 โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีความพร้อมและสามารดำเนินการได้ทันที

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำจุดลงพื้นที่ตรวจราชการของครม.เพื่อรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ โดยประสานผู้แทนหน่วยรายการจากส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 12 หน่วย และหน่วยราชการในจังหวัดกระบี่ประจำศูนย์ดังกล่าว

กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักโฆษก ทำแผนการประชาสัมพันธ์การประชุมครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2564 และการตรวจราชการในพื้นที่ โดยแบ่งระยะก่อน – ระหว่าง – หลัง

ขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าในประเด็นการลงพื้นที่ตรวจราชการของครม. และข้อเสนอในการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นอกจากนี้ในระหว่างการประชุม ครม.สัญจร และการตรวจราชการจะมีการติดตามครม.ทุกท่านเพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

กองทัพภาคที่ 4 เตรียมการรักษาความปลอดภัย โดยยึดถือแนวทางการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดและระเบียบของกองทัพบกว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของประเทศ

การประสานหน่วยข่าวในพื้นที่เพื่อตรวจสอบกลุ่มมวลชนที่เห็นต่างเพื่อขอความร่วมมือไม่ให้จัดกิจกรรมการแสดงออกทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว

รวมทั้งมีการเตรียมจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนและวางแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 การดูงานของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ร่วมลงพื้นที่จังหวัด หรือ อำเภอโดยรอบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวม 27 คน ลงพื้นที่ 6 จังหวัด 79 แห่ง

สนับสนุนโดย ufabet | betflix | ดูซีรีย์ออนไลน์