Friday, 21 January 2022

กางแผนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโอมิครอนได้90%เปิดแผนกรมควบคุมโรค บริหารจัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิป้องกันโควิด สายพันธุ์โอมิครอน ได้90%

สนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com