Friday, 3 December 2021

คนฝั่งธนร่วมประเพณีชักพระวัดนางชีสืบสานประเพณีกว่า 100 ปี – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


คนฝั่งธนร่วมประเพณีชักพระวัดนางชีสืบสานประเพณีกว่า 100 ปี

วันที่ 21 พ.ย. 2564 เวลา 17:01 น.

ชาวฝั่งธนฯ ร่วมสืบสานประเพณีชักพระประจำปี 2564 อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยทางสายน้ำที่สืบทอดกันมานับ 100 ปีตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีชักพระ ประจำปี 2564 โดยมี นายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผอ.เขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ สภาวัฒนธรรมเขตตลิ่งชัน ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน

สำหรับ งานประเพณีชักพระ เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวฝั่งธนบุรีได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป งานประเพณีชักพระหรือในปัจจุบันเรียกว่างานแห่พระบรมสารีริกธาตุ กำหนดจัดงานในช่วงวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย.

ทั้งนี้ วันที่ 20 พ.ย. พิธีบวงสรวงบูชาเทพ พิธีอัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุสู่ที่ประดิษฐานภายในพระมณฑป ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ พร้อมเปิดให้ประชาชนสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นขบวนแห่เรืออัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุออกเดินทางจากวัดนางชี ไปยังสำนักงานเขตตลิ่งชัน โดยใช้เส้นทางคลองด่าน ผ่านคลองบางกอกใหญ่ เข้าคลองชักพระ และสิ้นสุดที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน กระทั่งวันที่ 22 พ.ย.อัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุ สู่ที่ประดิษฐานเดิมวัดนางชี