Friday, 3 December 2021

ครั้งนี้หลวงพ่อไม่ช่วย หนุ่มส่งยาบ้าพกพระดังพรางตัว ขับตาม GPS ไปเจอด่านครั้งนี้หลวงพ่อไม่ช่วย หนุ่มส่งยาบ้าพกพระดังพรางตัว ขับตาม GPS ไปเจอด่าน  หนุ่มขับรถส่งยาบ้า พก “หลวงพ่อผ่าน” ช่วยพรางตัวไม่ให้ตำรวจเห็น แต่คราวนี้หลวงพ่อไม่ช่วย GPS พาไปเจอด่านตรวจ