Monday, 18 October 2021

คลัสเตอร์งานศพ สัปดาห์เดียวติดเชื้อพุ่งทะลุ 838 ราย
คลัสเตอร์งานศพ สัปดาห์เดียวติดเชื้อพุ่งทะลุ 838 ราย จากพฤติกรรมรับประทานอาหารร่วม ตั้งวงดื่มสุรา และเล่นการพนันหลังงานศพ