Saturday, 4 December 2021

คลัสเตอร์ยังเยอะ! ศบค.จับตา 5 จังหวัด แนวโน้มผู้ติดเชื้อพุ่ง


คลัสเตอร์ยังเยอะ! ศบค.จับตา 5 จังหวัด แนวโน้มผู้ติดเชื้อพุ่ง

วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 14:15 น.

ศบค. เผย กทม.ปริมณฑล ผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง ยังมี 13 จังหวัด 3 กลุ่มต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด พร้อมจับตา 5 จังหวัด “เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พิษณุโลก สิงห์บุรี” แนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ยังเจอคลัสเตอร์อีกเพียบ ทั้งโรงงาน-ตลาด-แคมป์ก่อสร้าง-โรงเรียน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 5,857 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 5,349 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 269 ราย จากเรือนจำ 228 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 11 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,081,992 ราย อยู่อันดับที่ 23 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 55 ราย / ยอดสะสม 20,544 ราย เป็นชาย 33 ราย หญิง 22 ราย อายุระหว่าง 42-100 ปี เป็นชาวไทย 53 ราย ไม่ระบุ 2 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 40 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 14 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย โดยจังหวัดภาคใต้เสียชีวิตรวมกันมากที่สุด 18 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่ คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 7,318 ราย ยอดสะสม 1,979,871 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 81,577ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก1,529 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 358 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 23 พ.ย.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 89,894,183 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 47,034,024ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 39,724,270 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 3,135,889 ราย เฉพาะวันที่ 23 พย. 64 ฉีดวัคซีนยอดรวม557,392 ราย

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กทม. 734 ราย 2.สงขลา 426 ราย 3.นครศรีธรรมราช 290 ราย 4.เชียงใหม่ 245 ราย 5.สุราษฎร์ธานี 237 ราย 6.สมุทรปราการ 235 ราย 7.ชลบุรี 205 ราย 8.ปัตตานี 177 ราย 9.ยะลา 140 ราย และ 10.ตรัง 129 ราย

-สถานการณ์โควิด-19 ล่าสุด กทม.และปริมณฑล มีจำนวนผู้ติดเชื้อในทิศทางที่ลดลง แต่ยังมี 13 พื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าติดตามใกล้ชิด แบ่งเป็น จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย/วัน และ ผลตรวจ ATK มากกว่า 5% ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช / จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย/วัน แต่ผลตรวจ ATK น้อยกว่า 5% ได้แก่ ขอนแก่น สระแก้ว นครราชสีมา /จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ 80-100 ราย/วัน ได้แก่ สระบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อแบบมีแนวแนวโน้มสูงขึ้นใน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พิษณุโลก สิงห์บุรี

-การติดเชื้อวันนี้เมื่อแยกผู้ติดเชื้อโควิดตามประเภทคลัสเตอร์ พบว่าพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์โรงงานและสถานประกอบการแบ่งเป็น กทม. 49 ราย, ปราจีนบุรี 9 รายและลำพูน 14 ราย, คลัสเตอร์ตลาด แบ่งเป็น พะเยา 8 ราย,ขอนแก่น 7 ราย, จันทบุรี 4 รายและอุดรธานี 2 ราย, คลัสเตอร์แคมป์คนงาน แบ่งเป็น ลำพูน 6 ราย, กรุงเทพมหานคร 5 รายและสงขลา 2 ราย และคลัสเตอร์โรงเรียนและสถานศึกษาแบ่งเป็น อุบลราชธานี 11 ราย, สระแก้ว 8 ราย, แม่ฮ่องสอน 7 รายและสุราษฎร์ธานี 4 ราย ส่วนกรณีพบติดเชื้อในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีการรายงานเป็นระยะในขณะนี้ ขอเน้นย้ำเรื่องมาตรการหลังการสอบสวนโรค ว่า ไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน ควรปิดเป็นชั้นเรียนหรือเป็นห้องเรียนตามการสอบสวนโรค