Friday, 3 December 2021

คักคัก!เซ็นทรัลภูเก็ตเปิดไฟต้นคริสต์มาสฉลองส่งท้ายปีภูเก็ต-ผู้ว่าฯเผยการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นจากพิษโควิด ขณะที่เซ็นทรัลฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสสร้างความสุขส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่