Tuesday, 24 May 2022

จิตอาสาเมืองปทุมฯพร้อมใจปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร – โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค


จิตอาสาเมืองปทุมฯพร้อมใจปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร

วันที่ 31 มี.ค. 2565 เวลา 20:12 น.

ปทุมธานี-จิตอาสาเมืองปทุมธานีร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรปลุกจิตสำนึกไม่ให้ทิ้งขยะในวันพระมหาเจษฎาราชเจ้า

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองจ.ปทุมธานี เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร เนื่องใน“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2565” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก นายพนม เกตุนคร ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปทุมธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ วัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ จ.ปทุมธานีจัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองเปรมประชากร เนื่องใน“วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2565” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

สำหรับ กำหนดการการปฏิบัติงานประกอบด้วย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะริมคลอง และคลองเปรมประชากร ถอนวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และล้างทำความสะอาดศาลาวัด และพื้นที่บริเวณรอบวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามหน้ามอง อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

จากนั้น นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี  พร้อมคณะได้ลงเรือตรวจสำรวจคลองเปรมประชากร พื้นที่ตำบลหลักหก และช่วยกันเก็บขยะและวัชพืช ในคลองเปรมบริเวณชุมชนวัดรังสิต ออกเยี่ยมประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเปรมประชาชากร พร้อมประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลองเพื่อรักษาความสะอาดน้ำในคลองเปรมประชากรให้สดใสสวยงามเพื่อ เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายพิษณุ กล่าวว่า จ.ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติมีความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดจากการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมือง โดยขณะนี้ คลองเปรมประชากร บริเวณพื้นที่ ต.หลักหก สะอาดสวยงานขึ้นมาก อีกทั้งยังนับเป็นการกระทำความดี ที่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม และสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันสืบสานทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com