Monday, 6 December 2021

“ชลบุรี”ติดโควิดอีก 222 ราย ทะลุ 1.04 แสนราย เร่งคุมหลายคลัสเตอร์


“ชลบุรี”ติดโควิดอีก 222 ราย ทะลุ 1.04 แสนราย เร่งคุมหลายคลัสเตอร์

วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 06:52 น.

ชลบุรี- พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ อีก 222 ราย สะสม 104,041 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากครอบครัว ที่ทำงาน ขณะที่พื้นที่ทหารยังเจออีก 19 ราย เสียชีวิต เพิ่ม 3 ราย

เมื่อวันที่ 11 พย.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 222 ราย สะสม 104,041 ราย เสียชีวิต 3 ราย รวม 737 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจาก 1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 17 ราย สะสม 4,748 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,778 ราย 2. Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ 19 ราย สะสม 1,566 ราย(ทหารเกณฑ์ 18 ราย,ข้าราชการทหารเรือ 1 ราย) 3. บริษัท แดชั่ง ไฮเทค จำกัด อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 8 ราย 4. บริษัท แอล ซี บี พัฒนาภาคตะวันออก จำกัด อำเภอศรีราชา 4 ราย สะสม 4 ราย

5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 3 ราย 6. บุคลากรทางการแพทย์ 4 ราย 7. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด(ระยอง 4 ราย,กรุงเทพมหานคร 1 ราย) 8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน(ในครอบครัว 74 ราย,สถานที่ทำงาน 48 ราย,บุคคลใกล้ชิด 5 ราย) 9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 8 ราย 10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 29 ราย

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร ขอความร่วมมือ แหล่งชุมชุมชนดังนี้

ตลาด 1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย 2. ไม่สังสรรค์ 3. ป่วยต้องหยุด 4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ 5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา 6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน 7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน 8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง 9 มีการสุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สถานประกอบการ 1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า 2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย 3. ป่วยต้องหยุด 4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

ผู้ป่วยปอดอักเสบ 3 ราย ไม่ฉีดวัคซีน 2 ราย ซึ่งผู้ป่วยเกือบทั้งหมดที่มีอาการรุนแรง ปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ มักจะไม่ฉีดวัคซีน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 รายของวันนี้ (อายุเฉลี่ย 50 ปี) เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุ และการมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง ภาวะโรคอ้วน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น