Monday, 6 December 2021

“ชลบุรี”ติดโควิดอีก 223 ราย หลายคลัสเตอร์โผล่ – โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค


“ชลบุรี”ติดโควิดอีก 223 ราย หลายคลัสเตอร์โผล่

วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 06:49 น.

ชลบุรี- พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ อีก 223 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากครอบครัว ที่ทำงาน ยังเจอหลายคลัสเตอร์ ขณะที่ค่ายทหารพบอีก 12 ราย พบมีบุคลากรแพทย์ 2 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย

เมื่อวันที่ 19 พย.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย รวม 747 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจาก 1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 24 ราย สะสม 4,938 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,799 ราย 2. Cluster ระบาดต่อเนื่อง เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 12 ราย สะสม 1,639 ราย(ทหารเกณฑ์ 11 ราย,ข้าราชการทหารเรือ 1 ราย)3. Cluster บริษัท ซูเพิร์บ เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 7 ราย สะสม 22 ราย 4. Cluster บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 18 ราย 5. Cluster กลุ่มบริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อ.พานทอง 4 ราย สะสม 76 ราย

6. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 3 ราย 7. บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย 8. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด(ระยอง 2 ราย,สมุทรปราการ 2 ราย,จันทบุรี 1 ราย)9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน(ครอบครัว 46 ราย,สถานที่ทำงาน 51 ราย,บุคคลใกล้ชิด 8 ราย,ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย ) 10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 6 ราย 11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 50 ราย

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปอดอักเสบรายใหม่วันนี้ ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 2 ราย ไม่ได้ฉีดวัคซีน 2 ราย เดือน พย นี้ มีผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบ 32 ราย ได้รับวัคซีนครบ 8 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 7 ราย ได้รับสัคซีนครบ 2 ราย วัคซีนช่วยลดความรุนแรง ลดการแพร่ระบาด ขอให้ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมใจฉีดวัคซีน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 รายของวันนี้ (อายุเฉลี่ย 67 ปี) เป็นสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุ และการมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และมีหนึ่งรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร

ขอความร่วมมือ แหล่งชุมชุมชนดังนี้ ตลาด 1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย 2. ไม่สังสรรค์ 3. ป่วยต้องหยุด 4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ 5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา 6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน 7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน 8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง 9 มีการสุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สถานประกอบการ 1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า 2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย 3. ป่วยต้องหยุด 4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้