Tuesday, 24 May 2022

ชลบุรีพบป่วยโควิดเพิ่ม692ราย เสียชีวิตอีก1 – โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค


ชลบุรีพบป่วยโควิดเพิ่ม692ราย เสียชีวิตอีก1

วันที่ 16 ม.ค. 2565 เวลา 10:14 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานยอดติดโควิดวันนี้ 692 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 รายเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานและไม่พบประวัติรับวัคซีน

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัด ดังนี้

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 692 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 26 ราย สะสม 370 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 69 ราย

2. Cluster ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 14 ราย สะสม 1,067 ราย

3. Cluster บริษัท บางกอกเจริญมิตร (1972) จำกัด อ.ศรีราชา 4  ราย สะสม 8 ราย

4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 17 ราย

5. บุคลากรทางการแพทย์ 11 ราย

6. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 11 ราย ดังนี้

6.1 จังหวัดชัยภูมิ 2 ราย

6.2 จังหวัดมหาสารคาม 2 ราย

6.3 กทม 1 ราย

6.4 จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ราย

6.5 จังหวัดจันทบุรี 1 ราย

6.6 จังหวัดชัยนาท 1 ราย

6.7 จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 1 ราย

6.8 จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา 1 ราย

6.9 จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

7.1 ในครอบครัว 193 ราย

7.2 จากสถานที่ทำงาน 157 ราย

7.3 บุคคลใกล้ชิด 33 ราย

7.4 ร่วมวงสังสรรค์ 17 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 26 ราย

9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 183 ราย

ณ วันที่ 16 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,828,483 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,732 คน ปอดอักเสบ 17 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 4 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 101,095 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก   399,495 คน รวม 500,590 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 176 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 6,178 คน ปอดอักเสบ 11 ราย ใส่ท่อหายใจ 4 ราย และเสียชีวิต 7 ราย

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 72 ปี)

สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน) ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์  เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่นสนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com