Monday, 18 October 2021

ชาวบ้านหนีตาย! หลังกลุ่มวัยรุ่นคู่อริเปิดฉากยิง-สาดกระสุนกลางดึกชาวบ้านหนีตาย! หลังกลุ่มวัยรุ่นคู่อริเปิดฉากยิง-สาดกระสุนกลางดึก   วัยรุ่นเลือดร้อน ยกพวกยิงไล่ล่าบ้านคู่อริย่านทุ่งครุ พบปลอกกระสุนตกมากกว่า 10 นัด หน่ำซ้ำถีบรถชาวบ้านตกคลอง อีก 2 คัน