Friday, 22 October 2021

ชาวบ้าน คว้านาทีทองหลังน้ำลด จับปลาขายได้เต็มทางข้าง
ชาวบ้าน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม คว้านาทีทองหลังน้ำลด จับปลามาวางขายได้เต็มทางข้าง