Saturday, 4 December 2021

ชี้ทางรอดเกษตรไทยยุคโควิด มหาดไทยแจกโฉนดสร้างอาชีพลดยากจน



34 ปีเทคโนโลยีชาวบ้าน ขนทัพ “ไม้ด่างหายาก” กว่า 10 ล้านบาท จัดแสดง 29-31 ต.ค.นี้ “มหาดไทย” ลุยแก้ปัญหาที่ดินทำกิน เร่งพัฒนาอาชีพเกษตรกร ลดปัญหาเหลื่อมล้ำความยากจน ประยุกต์โครงการต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่รีสอร์ตศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระตุ้นรายได้เข้าประเทศ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายเกษตรทางรอดใหม่ นำไทยฝ่าวิกฤตโควิด” ในงานสัมมนาเกษตรออนไลน์แห่งปี “ทางรอดเกษตรกรยุคโควิด” วาระครบรอบ 34 ปี นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ว่า

กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกิน และลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินของรัฐ และไม่ใช่ของรัฐ โดยได้เริ่มดำเนินการออกสำรวจ รังวัดที่ดิน และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น

ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินรัฐจำนวนมาก ภายใต้การพิจารณาผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มาแก้ปัญหาการถือครองที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึง 14 ล้านครัวเรือน ทั้งการทำนาข้าว พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ

อาทิ ข้าวโพด มันสำปะหลัง ไม้ผล เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการขัดต่อกฎหมายบุกรุก ซึ่งแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ทั้งการถือครองและใช้ประโยชน์ ทั้งยังได้ประสานกับกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีที่ดินทำกิน มีอาชีพสร้างรายได้จากการทำเกษตร และช่วยการจัดการน้ำ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สามารถผลิตและมีตลาดที่จำหน่ายได้ราคา แก้ปัญหาความยากจน

ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในปีหน้าอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นรีสอร์ต “โคก หนอง นา” ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการ โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นที่พัก พร้อมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนไทยและคนทั้งโลก

ชาวต่างชาติมาศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพ ที่ต้องเริ่มจากการพัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ เพื่อการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประสบความสำเร็จมากกว่า 80% บนพื้นที่ 59,616 ไร่ มีเกษตรกรร่วม 25,179 ครัวเรือน โดยเป็นการดำเนินการทั้งส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน

และได้รับงบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ผลสัมฤทธิ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบด้วยกัน แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ การที่ประชาชนเปิดใจยอมรับ กระทั่งมีบุคคลต้นแบบผู้ที่ประสบความสำเร็จ และทุกคนเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาชีวิตของพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน ไม่พึ่งพาการทำเกษตรเชิงเดี่ยว และสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม เกิดความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การทำเกษตรที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับงานสัมมนา “ทางรอดเกษตรกรยุคโควิด” จัดในรูปแบบ live streaming ภายในงานมีกูรูเกษตรมาร่วมและเปิดพื้นที่อาคารมติชนอคาเดมี จัดแสดงไม้หายาก ไม้ด่างอินเทรนด์ ตระกูล Monstera อย่าง Monstera Mint, Monstera Adansonii Variegated, Mostera Deliciosa อีกทั้งยังมีกล้วยแดงอินโด ไม้หายาก พันธุ์ไม้แปลก ๆ มูลค่ามากกว่า 10 ล้าน สามารถร่วมชมได้ระหว่าง 29-31 ต.ค.นี้

อ่านข่าวต้นฉบับ: ชี้ทางรอดเกษตรไทยยุคโควิด มหาดไทยแจกโฉนดสร้างอาชีพลดยากจน