Monday, 18 October 2021

ชี้แจงดราม่า เขียงหมูต้องขายหมูซีพี ไม่เช่นนั้นจะผิดกฎหมาย
ชี้แจงดราม่า เขียงหมูต้องขายหมูซีพี ไม่เช่นนั้นจะผิดกฎหมาย ตรวจสอบพร้อมยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริง