Tuesday, 26 October 2021

ช่วยเมียสาวไทยเหยื่อผัวต่างชาติซาดิสม์ เอามีดแทง-ใช้ถ่านร้อนนาบตัว กักขังไว้ในห้องช่วยเมียสาวไทยเหยื่อผัวต่างชาติซาดิสม์ เอามีดแทง-ใช้ถ่านร้อนนาบตัว กักขังไว้ในห้อง  ช่วยเมียสาวไทยเหยื่อผัวชาวต่างชาติซาดิสม์ หลังใช้มีดแทง ถ่านร้อนนาบตัว ทุบตี เจ็บปางตาย ขังไว้ในห้อง 2 เดือน