Tuesday, 7 December 2021

"ดีเจภูมิ"เปิบพิสดาร ทำให้ดูสดๆ หมูป่าผัดเผ็ดพิษงูเขียวหางไหม้ ชาวเน็ตห่วงทัวร์ลงอีก
“ดีเจภูมิ”เปิบพิสดาร เตือนอย่าทำตามเด็ดขาด เมนู “หมูป่าผัดเผ็ดพิษงูเขียวหางไหม้”