Tuesday, 7 December 2021

ตราดคึก ประชาชนเข้าคิวฉีดแอสตร้าฯเข็ม2และกำหนดวันบูสเข็ม3 – โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค


ตราดคึก ประชาชนเข้าคิวฉีดแอสตร้าฯเข็ม2และกำหนดวันบูสเข็ม3

วันที่ 20 พ.ย. 2564 เวลา 14:01 น.

ตราด-ประชาชนต่อคิวรับวัคซีนเอสตร้าฯ เข็ม2 รพ.ตราดแจ้งบูสเตอร์เข็ม3 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับเข็มแรก ให้ติดต่อสาขาวัดไผ่ล้อม

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.64 ที่อาคารเอนกประสงค์ และห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี ต.วังกตะแจะ อ.เมือง จ.ตราด โรงพยาบาลบาลตราด,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ดำเนินการฉีดวัคซีนเอสตร้าซิเนกร้า เข็ม 2 ให้กับประชาชน หลังจากที่มีการเข้ารับฉีดเข็ม 1 ไปแล้วร้อยละ 79.15 จากจำนวน 201,529 คน

ขณะที่โรงพยาบาลตราด ได้แจ้งให้ประชาชนชาวตราดที่ได้รับ วัคซีน ซิโนฟาร์ม 2 เข็มหรือวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม(ครบ 1 เดือนขึ้นไป) ให้เดินทางมาบูสเตอร์เข็ม 3 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน2564 (ณ อบจ.ตราด เวลา 8.00 – 14.00 น.) โดยลงทะเบียนตรวจสอบชื่อและติดต่อสอบถาม : 063 – 2088330 : 039 – 511040 – 1 ต่อ 111(ในวันและเวลาราชการ)ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และให้นำหลักฐาน คือ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต และนายจ้างรับรอง

นอกจากนี้แล้วทางโรงพยาบาลตราดได้แจ้งอีกว่าให้ชาวตราด ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 รับวัคซีน ซิโนแวค “เข็ม 1” ณ รพ.ตราด สาขาวัดไผ่ล้อม วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 – 14.00 น.ทั้งชาวไทยและต่างชาติ หลักฐาน : บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต และนายจ้างรับรอง ติดต่อสอบถาม : 063 – 2088330 และ039 – 511040 – 1 ต่อ 111 หรือwww.trathospital.go.th

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พบว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 60 คนซึ่งอำเภอเกาะช้างและอำเภอเกาะกูด ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในสัปดาห์นี้