Friday, 22 October 2021

"ตำรวจทางหลวง"เผย เช็กด่วน 19 เส้นทาง น้ำท่วม-ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้
“ตำรวจทางหลวง” สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบน”ทางหลวง” น้ำท่วม-ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้