Saturday, 4 December 2021

ตำรวจ ปปป.สอบเส้นทางการเงิน 3 คนสนิท "หลวงพ่อพัฒน์" วัดห้วยด้วน
ตำรวจ ปปป.สอบเส้นทางการเงิน 3 คนสนิท “หลวงพ่อพัฒน์” วัดห้วยด้วน หลังกลุ่มลูกศิษย์ยื่นเรื่องร้องเรียนถอดถอนผู้ดูแลของหลวงพ่อพัฒน์ต่อกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ราชเลขาธิการสำนักพระราชวัง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ