Friday, 21 January 2022

“ทนายวันชัย” เตือนอีกเสียง ย้ำ กม.ใหม่ ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดแล้ว


“ทนายวันชัย” เตือนอีกเสียง ย้ำ กม.ใหม่ ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดแล้ว

วันที่ 15 ม.ค. 2565 เวลา 10:53 น.

“ทนายวันชัย” เตือน “นิติกรภาครัฐ” หยุดป่วนประชาชน ย้ำ กฎหมายใหม่ ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดแล้ว

จากประเด็นถกเถียงเรื่องสถานะของกัญชา หลังจากประกาศใช้ประมวลกฏหมายยาเสพติดฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีการระบุให้กัญชาเป็นยาเสพติด แต่กลับพบว่า มีการจับกุมผู้ปลูก แม้จะเป็นการปลูกเพื่อรักษาโรค

เมื่อ15 มค. 65 นายวันชัย บุนนาค นักวิชาการด้านกฎหมาย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “วันชัย บุนนาค” ถึงประเด็นนี้ว่า ผมไม่ได้นิยมชอบกัญชาหรือสนับสนุนให้เสพกัญชากันนะ

แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายยาเสพติดและประมวลกฎหมายยาเสพติดได้บังคับใช้แล้ว

หลังจากได้ติดตามช่าว ผลจากการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 9 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป

ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด นั้น บัญญัติชัดๆว่า ยาเสพติดประเภท 5 ไม่มีชื่อกัญชาแล้วนะ

และกฎหมายให้ รมต.สาธารณสุข ประกาศรายชื่อยาเสพติดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ตรงนี้กฎหมายชัดเจนชัดแจ้งและแตกต่างไปจาก พรบ.ยาเสพติด ฉบับเดิมที่ระบุว่ากัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5

ไม่สามารถจะประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 ได้อีกแล้ว

รมต.ยังไม่ได้ประกาศรายชื่อยาเสพติดใหม่ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ดันมีนิติกรภาครัฐ/นักกฎหมายภาครัฐ ออกมาตีความ/แปลความให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐ ว่า

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2563 ระบุว่า กัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด

ดังนั้น กัญชา ยังเป็นยาเสพติดประเภท 5 ต่อไปใครปลูกใครครอบครองจะมีความผิด จนกว่า รมต.จะมีประกาศรายชื่อยาเสพติดใหม่

อ้าวๆๆ

กฎหมายยาเสพติดที่บังคับใช้ใหม่เมื่อ 9 ธ.ค.2564 นั้น

กำหนดให้ประกาศกระทรวงที่ประกาศไปตามกฎหมายเก่านั้น

ยังคงใช้ได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง กับประมวลกฎหมายยาเสพติด 2564 นะๆๆ

แล้วท่านนิติกรภาครัฐ/นักกฎหมายภาครัฐ ไปตีความไปบอกว่า กัญชายังเป็นยาเสพติดประเภท 5 อยู่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จนกว่า รมต.จะประกาศรายชื่อยาเสพติดใหม่

ท่านนิติกร/ท่านนักฎหมายภาครัฐ ตีความแบบนี้

ไปบอกว่า กัญชายังเป็นยาเสพติด ตามประกาศกระทรวงปี 2563 ทั้งๆที่กฎหมายยาเสพติดใหม่

ประเภท 5 ไม่มีกัญชาแล้ว

ประกาศกระทรวงที่ขัด/หรือแย้ง กับประมวลกฎหมายยาเสพติด 2564

ในส่วนที่ขัดแย้ง ใช้บังคับไม่ได้แล้วนะ

ท่านนิติกรภาครัฐ /นักกฎหมายภาครัฐ

การบังคับใช้กฎหมายต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ระหว่างการพิจารณาออกกฎหมายรัฐก็ประโคมข่าวทำนองว่าปลดล็อคกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 ถึงเวลานี้อย่าได้ทำให้ประชาชนสับสนเลยท่านเจ้าหน้าที่รัฐ

เอกสารทางราชการที่นิติกรภาครัฐทำขึ้นในหน่วยงานรัฐ และจะหลุดหรือจะตั้งใจเผยแพร่ ก็ไม่อาจทราบได้นะ

ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ผมว่านิติกรภาครัฐ/นักกฎหมายภาครัฐ ควรต้องทบทวนใหม่นะครับ เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมต่อประชาชน เพราะการอำนวยความยุติธรรมจะบังเกิดได้ด้วยผู้มีหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย หาใช่ประชาชนคนธรรมดาจะทำได้

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1848543255317593&id=100004858090300สนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com