Saturday, 4 December 2021

นพ.ยงเปิดรับอาสาสมัครที่ฉีดซิโนฟาร์ม2เข็ม เข้ารับเข็ม3 ด้วยmRNA-ไวรัสเวคเตอร์ – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


นพ.ยงเปิดรับอาสาสมัครที่ฉีดซิโนฟาร์ม2เข็ม เข้ารับเข็ม3 ด้วยmRNA-ไวรัสเวคเตอร์

วันที่ 21 พ.ย. 2564 เวลา 08:06 น.

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ประกาศรับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ หรือไวรัสเวคเตอร์ เข็มที่ 3 หลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 64 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า 

โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ หรือไวรัสเวคเตอร์ เข็มที่ 3 หลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็มที่ 3 หลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) มาแล้ว 2 เข็มและได้รับเข็มที่ 2 มาแล้ว 3 – 6 เดือน จะกระตุ้น ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา หรือ แอสตร้าเซเนกา 

โดยอาสาสมัครมีคุณสมบัติดังนี้

ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) แล้ว 2 เข็ม

ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 3 มิถุนายน – 1 กันยายน 2564 

ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์

ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป

อาสาสมัครจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์หรือ โมเดอร์นาหรือ แอสตร้าเซเนกาเป็นเข็มที่ 3 เต็มโดส โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน

โครงการดังกล่าว ผ่านคณะกรรมการจริยธรรม No. 871/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครผ่านลิงค์ :: https://forms.gle/cyHAXvNbszjNmkDH6 

การศึกษาวิจัยเป็นหน้าที่หลักของศูนย์ เพื่อให้ได้ข้อมูล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไทย