Monday, 18 October 2021

นักข่าวน่วม โพล่งถาม หนึ่งในผู้ชุมนุม เป็นมือบอมพ์ ม็อบ11ตุลามั้ย
นักข่าวน่วม โพล่งถามผู้ชุมนุม เป็นมือบอมพ์ ม็อบ11ตุลามั้ย โดนยำซะเละ