Tuesday, 7 December 2021

น้าชาย "น้อง 8 ขวบ"ปรี่เข้าซัดหน้าแม่น้อง ลั่น แกต่างหากที่สมควรตาย ทำไมปล่อยให้ลูกเป็นแบบนี้
น้าชาย “น้อง 8 ขวบ”ปรี่เข้าไปตบหน้าแม่น้องอย่างแรง “มึงต่างหากที่สมควรตาย ทำไมปล่อยให้ลูกตาย กูเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไม่เคยตี  ทำไมปล่อยให้คนอื่นมาตีจนตาย”