Wednesday, 27 October 2021

"บขส."ชี้แจงแล้ว หลังมีข่าว หยุดเดินรถทุกเส้นทาง
“บขส.” แจ้งหยุดเดินรถทุกเส้นทางทั่วประเทศ ล่าสุดชี้แจงความจริงแล้ว