Thursday, 7 July 2022

ประจวบฯผลักดันท่องเที่ยวรถไฟเชื่อมโยง 8 อำเภอ ฟื้้นศก.หลังโควิด-19คลี่คลาย – โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค


ประจวบฯผลักดันท่องเที่ยวรถไฟเชื่อมโยง 8 อำเภอ ฟื้้นศก.หลังโควิด-19คลี่คลาย

วันที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 16:37 น.

ประจวบคีรีขันธ์-ประจวบฯผลักดันท่องเที่ยวรถไฟเชื่อมโยง 8 อำเภอ ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด 19 คลี่คลาย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากการที่นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเสนอแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟผ่านพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัด โดยจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว จูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดการพักค้างแรม มีเวลาการจับจ่ายใช้สอยอยู่ในพื้นที่นานขึ้น ในการประชุมหารือแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายใกล้เข้าสู่การประกาศเป็นโรคประจำถิ่น นั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการเดินทามา ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งแต่ละอำเภอมีอัตลักษณ์เด่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายที่สามารถจะนำเสนอเป็นจุดขายการท่องเที่ยวได้ แต่ต้องมีการจัดทำกิจกรรมให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปจัดทำแผนขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้หลังโรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น

ทั้งนี้ิ เดิมทีจังหวัดได้มีการแบ่งกลุ่มอำเภอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างอำเภอไว้ 3 กลุ่ม แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าแต่ละอำเภอมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแตกต่างกันไปจึงได้แบ่งกลุ่มอำเภอใหม่เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ อำเภอหัวหิน-ปราณบุรี , อำเภอสามร้อยยอด-กุยบุรี , อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์-อำเภอทับสะแก และอำเภอบางสะพาน-อำเภอบางสะพานน้อย ซึ่งทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมให้การสนับสนุนในทุกเรื่อง ส่วนการออกแบบมาสคอตค่างแว่นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น ในเร็วๆ นี้จะมีการจัดประกวดออกแบบผลงาน โดยมีการตั้งคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกันตัดสินตามเกณฑ์การประกวด โดยจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการปรับระดับสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หรือ ศบค.ให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว โซนสีฟ้า ครอบคลุมทั้งจังหวัด เริ่มมีผลวันที่ 1 มิถุนายน นี้ ซึ่งจะสามารถจัดงานหรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ตามความเหมาะสม และสามารถเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ได้แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ก่อนเปิดบริการสนับสนุนโดย ufabet | betflix | ดูซีรีย์ออนไลน์