Thursday, 21 October 2021

ประวิตรสั่ง ลดระบายน้ำ“เขื่อนอุบลรัตน์” 5 ล้านลบ.ม./วัน ช่วย 3 จังหวัด


“ประวิตร” สั่ง กอนช. พิจารณาปรับแผนระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดน้ำชีตอนล่าง ด้านคณะอนุฯ น้ำ จ.ขอนแก่น-กฟผ.ขานรับหน่วงน้ำต่อแบบขั้นบันได โดยลดการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จากวันละ 20 ล้าน ลบ.ม เหลือ 15 ล้าน ลบ.ม. เพื่อสับหลีกให้น้ำจาก จ.ชัยภูมิ เร่งระบายลงแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้รับรายงานจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หลังจากมอบหมายแนวทางให้หน่วยงานเกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมในภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในลุ่มน้ำชี-มูลโดยเร่งด่วนนั้น

ล่าสุดคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันในการหน่วงน้ำแบบขั้นบันไดของเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือและลดผลกระทบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ในพื้นที่ 3 จังหวัดท้ายน้ำลุ่มน้ำชี ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์

โดยปรับลดการระบายลงวันละ 5 ล้าน ลบ.ม. จากวันละ 20 ล้าน ลบ.ม. เหลือวันละ 15 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันนี้ (9 ต.ค.64) เป็นต้นไป โดยให้มีการพิจารณาทบทวนแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนด้วย

ทั้งนี้ เพื่อสับหลีกให้มวลน้ำที่มาจาก จ.ชัยภูมิ ทยอยไหลผ่านออกไปยัง จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร ลงที่แม่น้ำมูล และลงสู่แม่น้ำโขงตามลำดับไปก่อน ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะเสนอแผนการระบายน้ำมายังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติรับทราบต่อไป

สำหรับแผนดำเนินการในการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำชี-มูล กองอำนวยการน้ำแห่งชาติรายงานว่า ขณะนี้กรมชลประทานได้เพิ่มเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายแม่น้ำมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 100 เครื่อง และจัดจราจรน้ำโดยเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลตอนกลางให้มาถึงอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (สถานี M.7) เพื่อให้ยอดน้ำสูงสุดของแม่น้ำมูลไหลผ่านก่อน หลังจากนั้นให้ยอดน้ำสูงสุดของแม่น้ำชีไหลมายังที่ อ.เมืองอุบลราชธานี ภายหลัง เพื่อป้องกันมิให้มวลน้ำจากทั้งสองลำน้ำมาสมทบกัน เพื่อให้การบริหารจัดการมวลน้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนอุบลรัตน์

อ่านข่าวต้นฉบับ: ประวิตรสั่ง ลดระบายน้ำ“เขื่อนอุบลรัตน์” 5 ล้านลบ.ม./วัน ช่วย 3 จังหวัด