Wednesday, 27 October 2021

ปิดแล้ว 2 หมู่บ้าน คลัสเตอร์ครอบครัวโคราช นักศึกษาติดจากครู


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร หมู่ที่ 3 ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา นายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอลำทะเมนชัย พร้อมบุคลากรสาธารณสุขได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ให้กับราษฎรบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 และบ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 12 ต.บ้านยาง จำนวน 680 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ครอบครัว ต.บ้านยาง ผลตรวจเบื้องต้นเป็นลบ จากนั้นได้สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจมาตรการสาธารณสุข ซึ่งเป็นแนวทางการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพตนเอง

 

คลัสเตอร์ครอบครัวโคราช นักศึกษาติดมาจากครู ปิดแล้ว 2 หมู่บ้าน

 

โปรโมชั่นพิเศษลาซาด้า

นายวันสุกรี นายอำเภอลำทะเมนชัย เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านยาง พบผู้ติดเชื้อเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยซึ่งเป็นครูผู้สอนจากการทำกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน จากนั้นได้แพร่เชื้อให้กับยายและญาติรวม 5 ราย รวมทั้งกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมไปมาหาสู่กัน 5 ราย และแพร่กระจายไปเพื่อนบ้านในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 12 จำนวน 9 ราย รวมผู้ป่วยสะสม  19 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 37 ราย 

ทั้งนี้การเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่ระบาดได้ดำเนินการปิดสถานที่เสี่ยง พื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 12 ต.บ้านยาง ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน และระดมค้นหาเชิงรุกรวมทั้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสายกรณีบุตรหลานที่เดินทางไปเรียนสถานที่ดังกล่าวและผู้ที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-11 และ Amezon  ปตท.สาขาลำทะเมนชัย ให้งดการเดินทางและสังเกตอาการ เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้รับกลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบมาตรวจที่โรงพยาบาลทันที

 

ปิดแล้ว 2 หมู่บ้าน คลัสเตอร์ครอบครัวโคราช นักศึกษาติดจากครู

 

ที่มา bangkokbiznews

 

โปรโมชั่นพิเศษลาซาด้า

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน