Sunday, 16 January 2022

ผลงานยอดเยี่ยม ยูวีตาร์-รูฮานาทองแรก ปันจักสีลัตแดนโสมขาว
    ยูวีตาร์ สมาเฮาะ และ รูฮานา เจ๊ะอาบูลี ประเดิมคว้าทองแรก การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ราย​การ 2019 Chungju World Martial arts Masterships   (ชุงจู เวิลด์ มาเชียล อาร์ท มาสเตอร์ชิพ 2019) ที่ เมืองชุงจู สาธารณ​รัฐเกาหลี 

สนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com