Monday, 6 December 2021

ผับ-บาร์ลุ้นศุกร์นี้! ศบค.ถกผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


ผับ-บาร์ลุ้นศุกร์นี้! ศบค.ถกผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม

วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 14:31 น.

ศบค.ชุดใหญ่หารือ 26 พ.ย.นี้ 7 ขั้นตอนรับแรงงาน 3 สัญชาติ พร้อมผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมรวมสถานบันเทิง

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงตอนหนึ่งว่า ที่ประชุม ศบค. 12 พ.ย.ที่ผ่านมาได้มีมติรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเข้ามาอย่างถูกกฎหมายเพื่อที่คนไทยมีความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดเนื่องจากแรงงานเข้ามาอย่างถูกต้อง รวมถึงแรงงานต่างด้าวได้รับการดูแลสุขภาพตามมาตรการสาธารณสุข ซึ่งมี 7 ขั้นตอน จำเป็นต้องมีการหารือและประชุมกับทุกหน่วยงาน ซึ่งศบค.ชุดเล็กมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะและมีประเด็นห่วงใยและพูดคุยอย่างต่อเนื่องเช่นหากมีรายงานต่างด้าวเข้ามาในด่านต่อวันปริมาณมากได้มีการจัดเตรียมสถานที่กักตัวในพื้นที่เพียงพอหรือไม่และมีการรองรับอย่างไรแค่ไหน

รวมถึงเรื่องการได้รับวัคซีนจากประเทศต้นทางว่าได้ครบสองเข็มถ้ามีการกักตัวเจ็ดวันหากไม่ครบจะมีการกักตัว 14 วันและมีการตรวจ RT-PCR เมื่อกักตัวที่ประเทศไทยทั้งหมดมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากนายจ้างเจ้าของกิจการ ซึ่งขณะนี้มีนายจ้างยื่นเรื่องเพื่อดำเนินการจำนวนมากแล้ว โดยหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่กรมการจัดหางาน สายด่วนศูนย์มิตรไมตรี 1694 หรือสายด่วน 1506 กด 2

อย่างไรก็ตาม 7 ขั้นตอนจะมีการพูดคุยและประชุมติดตามนำเข้าเป็นข้อมูลสำคัญในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันศุกร์นี้(26 พ.ย.) ขอให้ติดตามรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งวันศุกร์นี้จะมีการประเมินสถานการณ์มาตรการ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาว่าผ่อนคลายการดำเนินนโยบายตั้งแต่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมาจะมีการผ่อนคลายได้มากขึ้น, การปรับพื้นที่สีมาตรการต่างๆ, การรายงานความก้าวหน้า, การรับแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติเข้ามาในประเทศ และเรื่องมาตรการกิจการสถานบันเทิง ซึ่งขอให้ติดตามมติและผลสรุปจากที่ประชุมศุกร์นี้