Wednesday, 27 October 2021

ผู้นำทั่วโลก บรรลุข้อตกลง อัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ 15%


ผู้นำจาก 136 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ได้บรรลุข้อตกลงกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำอยู่ที่ 15% เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า กลุ่มประเทศภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ทำข้อตกลงกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำอยู่ที่ 15% เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ ที่มักโยกผลกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ หรือที่เรียกว่า “แหล่งหลบภาษี” (tax haven)

Patrick Semansky/Pool via REUTERS

ทั้งนี้ ทางโออีซีดีประกาศว่า ข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเป็นการตกลงระหว่าง 136 ประเทศและเขตปกครอง ที่เป็นตัวแทนมากถึง 90% ของจีดีพีทั่วโลก จะช่วยให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นมากถึง 1.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบริษัทข้ามชาติที่มีรายได้สูง 100 แห่งทั่วโลก รวมถึงเป็นการให้บริษัทเหล่านี้ จ่ายภาษีตามความเหมาะสมอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ 20 ประเทศ (G 20) ได้หารือกันเพื่อผลักดัน ให้มีการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำสำหรับทั่วโลก เพื่อปฏิรูประบบภาษีระหว่างประเทศให้มีมาตรฐาน เกิดความเป็นธรรมเท่าเทียม

รายงานข่าวระบุว่า ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่พยายามมานานหลายปีที่จะ “ปฏิรูประบบภาษีโลก” หลังจากเผชิญปัญหาบริษัทข้ามชาติและบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ มีการหลบเลี่ยงภาษีมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการโยกผลกำไรไปยังประเทศที่มีภาษีต่ำ โดยไม่ต้องสนใจว่ายอดขายจะเกิดขึ้นที่ใด

โดยตั้งแต่ “โจ ไบเดน” เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ก็มีแนวคิดจะเพิ่มอัตราภาษีนิติบุคคลขึ้นต่ำของประเทศไปอยู่ที่ 28% เพื่อจะมีรายได้ไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จึงเป็นปัจจัยให้การกำหนดภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำของทั่วโลก เดินหน้าต่อไปได้ เพราะถือว่าได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐแล้ว

อ่านข่าวต้นฉบับ: ผู้นำทั่วโลก บรรลุข้อตกลง อัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ 15%