Friday, 3 December 2021

ผู้ว่าฯอัศวิน ย้ำ3มาตรการเปิดกรุงเทพฯ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเคร่งครัด
“ผู้ว่าฯกทม.”พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กางมาตรการเปิดเมือง เเจง3 แนวทาง เพื่อความปลอดภัยของคนกรุงเทพ