Monday, 6 December 2021

ฝรั่งเศส แนะนำคนอายุต่ำกว่า 30 ปี เลี่ยงฉีดวัคซีนโมเดอร์นา


ฝรั่งเศสแนะคนอายุต่ำกว่า 30 ปี เลี่ยงฉีดโมเดอร์นา
REUTERS/Carlos Osorio/File Photo

หน่วยงานด้านสาธารณสุขของฝรั่งเศส แนะนำให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี รับวัคซีนโคเมอร์เนตีของไฟเซอร์ แทนสไปค์แวกซ์ของโมเดอร์นา อิงก์ หลังมีการศึกษาพบความเสี่ยงเรื่องโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 หน่วยงานที่ปรึกษาด้านสุขภาพของฝรั่งเศส หรือ Haute Autorite de la Sante (HAS) ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของฝรั่งเศส อ้างถึงความเสี่ยงที่พบได้ยากมากจากการฉีดวัคซีนของโมเดอร์นา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจที่เรียกว่า กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis)

“ในประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี วัคซีนของโมเดอร์นาก่อให้เกิดความเสี่ยงของภาวะดังกล่าว มากกว่าวัคซีนของไฟเซอร์ ประมาณ 5 เท่า” HAS ระบุในความเห็นที่มีการเผยแพร่ในวันจันทร์

HAS ซึ่งไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะห้ามหรือออกใบอนุญาตการใช้ผลิตภัณฑ์ยา ระบุว่า คำแนะนำของ HAS จะมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการใช้วัคซีนเป็นเข็มแรก เข็มที่สอง หรือเข็มกระตุ้น และจะบังคับใช้จนกว่าจะมีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 30 ปี หน่วยงานดังกล่าวแนะนำอย่างชัดเจนว่าให้ใช้วัคซีนของโมเดอร์นา โดยระบุว่าประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดนี้สูงกว่าชนิดอื่นเล็กน้อย

เมื่อเดือนที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลด้านยาของสหภาพยุโรป ได้อนุมัติการใช้วัคซีนเข็มกระตุ้นของโมเดอร์นาสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเว้นห่างจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อย 6 เดือน

HAS ย้ำด้วยว่า ความสำคัญคือการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19

เมื่อวันจันทร์ จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 23.4% จากสัปดาห์ก่อน ทำให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

นอกจากนี้ ประชาชนยังคาดหวังว่า ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครอง จะกล่าวถึงวิกฤตสุขภาพนี้ผ่านทางโทรทัศน์ในคืนวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น