Tuesday, 26 October 2021

"พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า" เตือนเฝ้าระวัง บางพื้นที่อ่วม
“พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า” วันที่ 8 ตุลาคม 2564 – 14 ตุลาคม 2564 ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง