Monday, 18 October 2021

พรรคกล้า โยนหิน เลือกตั้งผู้ว่า “ภูเก็ต” ดันเป็นจังหวัดจัดการตนเอง


กรณ์ พรรคกล้า

“กรณ์ – อรรถวิชช์” ชี้ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ต้องมาจากการเลือกตั้ง ดันนโยบายจังหวัดจัดการตนเอง สู่เมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวระดับโลก เปิดตัว “เทมส์ ไกรทัศน์” เดินหน้านโยบายในพื้นที่

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรรกล้า ร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต กราบไหว้ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน เปิดตัวนายเทมส์ ไกรทัศน์ เป็นผู้เสนอตัวสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ภูเก็ต พร้อมนโยบายที่สำคัญต่อจังหวัดภูเก็ต

นายกรณ์ กล่าวว่า ภูเก็ต มีของดีในตัวเองมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ทะเล เกาะ ภูเขา รวมไปถึงมรดกทางวัฒนธรรมชาวใต้ผสมผสานกจีนฮกเกี้ยนแบบเพอรานากัน Sino-Portugese ต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือ Soft Power ทรงพลังมาก ๆ และที่ผ่านมาก็ถูกใช้กับการท่องเที่ยว ทำรายได้ให้ประเทศมาโดยตลอด ถึงวันนี้

การจะขยายโอกาสไปต่ออีกขั้นต้องการบริหารจัดการระดับ World Class ในทุกมิติ และทั้งหมดนี้เชื่อมั่นว่าต้องเป็นการบริหารจัดการจากคนคุณภาพที่คนภูเก็ต กำหนดเอง เลือกเอง เพราะไม่มีใครรู้จักภูเก็ตดีเท่าคนภูเก็ตเอง

เสนอ 3 นโนบาย

นายกรณ์ กล่าวว่า พรรคกล้า เลยเสนอนโนบายภูเก็ต 3 ข้อชัด ๆ ดังนี้

1. ภูเก็ต ต้องเป็น “จังหวัดจัดการตัวเอง” การเมืองส่วนกลางระดับประเทศ และระบบราชการที่กระจุกตัว ไม่ตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะพื้นที่ จึงจำเป็นต้องกระจายอำนาจในการบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเมือง โดยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ภาษีและรายได้ปันส่วนให้ตอบโจทย์กับเนื้องานเพื่อการหารายได้เข้าประเทศอย่างมีระบบ

2. ภูเก็ต ต้องเป็น “เมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษ” ส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว ดึงดูด Nomad ทุกวงการเข้ามา Work From Phuket ต่อยอดจากของดีที่มี ทำงานเชิงรุก ทำให้เมืองเป็น Business Unit ของประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้คนในชุมชนมีโอกาสทำกิน

3. ภูเก็ต ต้องพลิกโฉมเป็น “เมืองมาตรฐานโลกทันสมัย” พัฒนาสาธารณูปโภคและความเป็นอยู่ ให้ตอบโจทย์ความเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวระดับ World Class ที่แท้จริง ต้อง Re-Design เมืองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม การโทรคมนาคม การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน การดูแลทางด้านการแพทย์สาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ

ขณะที่ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า กล่าวว่า การยกระดับจังหวัดภูเก็ต ไม่ใช่แค่เป็นเขตเศรษฐกิจ แต่ต้องยกระดับไปถึง “จังหวัดจัดการตนเอง” ต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่เต็มที่ทั้งงานระบบสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และตำรวจ  ภูเก็ตมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญคือรายได้หลักร้อยละ 80 มาจากท่องเที่ยว ต้องมีคนที่เข้าใจภูเก็ตจริง ๆ มาบริหาร  นโยบายต้องเป็นแบบเสื้อสั่งตัด ไม่ใช่เสื้อโหล อย่าเอาระบบราชการล้าหลังมาใช้กับภูเก็ต

นอกจากการนำเสนอนโยบายแล้ว นายกรณ์และนายอรรถวิชช์ ยังเปิดตัวหัวหน้าทีม “พรรคกล้า-ภูเก็ต” นายเทมส์ ไกรทัศน์ ผู้เสนอตัวลงสมัคร ส.ส.พรรคกล้า ภูเก็ต พร้อมทีมคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดจัดการตนเองเพื่อคนภูเก็ต ทำการเมืองสร้างสรรค์ ยึดหลักปฏิบัตินิยม ลงมือทำเพื่อภูเก็ต