Tuesday, 26 October 2021

"พระมหาไพรวัลย์"ตอบชัด ถึงโยมที่ทักมาขอให้เปลี่ยนชื่อ ประโยคเดียว บอกเลยจุกๆ
“พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ” โพสต์ถึง โยมที่ทักมาขอให้เปลี่ยนชื่อให้ พร้อมเรื่องเบอร์มงคล