Tuesday, 24 May 2022

พระ-เณรดูได้ไม่อาบัติ ‘แข่งเรือพายม้า’ ฟื้นประเพณีวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำ – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


พระ-เณรดูได้ไม่อาบัติ ‘แข่งเรือพายม้า’ ฟื้นประเพณีวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำ

วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 18:30 น.

ปทุมธานี-ปทุมฯแข่งขันเรือพายม้าฟื้นฟูประเพณีวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังฯระบุ เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ดูดี พระเถร เณร ชี ดูแล้วไม่อาบัติ

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 ที่คลองเปรมประชากร อ.เมือง จ.ปทุมธานี พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ร่วมกับนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี จัดการแข่งขันเรือพายม้าชาวบ้าน ชิงเงินรางวัล เนื่องในงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 72 ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ณ อนุสรณ์สถานครบรอบ150 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) สาขาของวัดระฆังโฆสิตาราม ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีประชาชนเข้ามาชมและเชียร์กันอย่างคึกคัก

พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม(พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เปิดเผยว่า การแข่งขันเรือ คือกีฬาพื้นบ้านที่สามารถฝ่ากระแสโลกาภิวัตน์ ยืนหยัดได้อย่างสง่างามมาจนถึงปัจจุบันมีคำกล่าวว่าเป็นกีฬาที่ เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ดูดี พระเถร เณร ชี ดูแล้วไม่อาบัติ เพราะว่าการแข่งเรือเป็นประเพณีที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา และเรือเป็นสมบัติของวัดและชุมชน การแข่งขันเรือจึงเป็นกีฬาพื้นบ้านที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ซึ่งถือเป็น “หัวใจสำคัญของการพัฒนาชาติ”สนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com