Monday, 18 October 2021

พรุ่งนี้ อ.ต.ก. แจกฟรีชุดตรวจ ATK เฉพาะคนลงทะเบียนแอปเป๋าตัง


ATK
Photo : Ina FASSBENDER / AFP

พรุ่งนี้ 12 ตุลาคม อ.ต.ก. แจกฟรี ชุดตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด ให้กับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” มาเท่านั้น

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 รายงานข่าวระบุ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาล เอส วาย เอช (รพ.สายหยุด) แจกฟรีชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยตนเองแบบเร่งด่วน สามารถรู้ผลภายใน 30 นาที

โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจกชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เท่านั้น หากท่านใดที่ยังไม่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สามารถดาวน์โหลดพร้อมลงทะเบียน และสามารถเข้ามารับชุดตรวจได้ ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ บริเวณตลาดน้ำ อ.ต.ก.