Thursday, 21 October 2021

พาณิชย์ดันสินค้า GI ครบ 77 จังหวัดแล้วลุยปี 65 ต่อ


พาณิชย์ดันขึ้นทะเบียน GI สำเร็จเกินเป้า 150 รายการ ครบ 77 จังหวัด ก่อนไตรมาส 4 ปีนี้ คาดสร้างมูลค่าการตลาดให้ชุมชนกว่า 36,000 ล้านบาท

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เร่งรัดขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สำเร็จเกินเป้าหมาย โดยก่อนไตรมาส 4 ปีนี้จะขึ้นทะเบียนให้แล้วทั้งสิ้น 150 รายการ หลังได้ผลักดันขึ้นทะเบียน GI ครบ 77 จังหวัดสำเร็จ สามารถสร้างมูลค่าการตลาดไปแล้วกว่า 36,000 ล้านบาท

ล่าสุดประกาศขึ้นทะเบียน GI ผลไม้ขึ้นชื่อของภาคใต้ 2 รายการ ได้แก่ “มังคุดในวงระนอง” ของจังหวัดระนอง และ “ส้มจุกจะนะ” ของจังหวัดสงขลาพร้อมตั้งเป้าปีงบประมาณ 65 ขึ้นทะเบียนต่อเนื่องอีก 18 รายการ

ล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ผลไม้จากภาคใต้อีก 2 รายการ ได้แก่ “มังคุดในวงระนอง” และ “ส้มจุกจะนะ” ซึ่งเป็นสินค้ามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ รสชาติ และลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างจากผลไม้ประเภทเดียวกันที่ปลูกในท้องถิ่นอื่น

โดย “มังคุดในวงระนอง” เป็นมังคุดพันธุ์พื้นเมือง มีผลใหญ่ ผิวเปลือกมันเรียบ เมื่อสุกจะมีสีดำ เนื้อมังคุดมีสีขาวปุยฝ้าย ไม่เป็นเนื้อแก้ว ไม่มียางไหล และไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติหวานนำอมเปรี้ยวเล็กน้อย

ส่วน “ส้มจุกจะนะ” มีทั้งพันธุ์เปลือกหนาและพันธุ์เปลือกบาง ผิวมันวาว เปลือกล่อน มีกลิ่นหอมจากต่อมใต้เปลือกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว

ด้านนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมขานรับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ โดยหลังจากสินค้าได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว กรมยังเดินหน้าผลักดันให้มีการจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้า GI เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ตลอดจนส่งเสริมประชาสัมพันธ์และให้ความสำคัญกับการตลาดยุคใหม่ที่เน้นช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สินค้า GI ไทยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ชุมชนที่สนใจนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาขึ้นทะเบียน GI สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร.1368