Tuesday, 26 October 2021

พาณิชย์ ดึง CEO ติวเข้มผู้ประกอบการท้องถิ่น คิกออฟ 5 กลุ่มธุรกิจ


สินิตย์ เผยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหญ่ (DBD Online Masterclass : DO Master) ‘ยกระดับร้านค้าออนไลน์ สู่เป้าหมายธุรกิจร้อยล้าน’ ดึงผู้บริหาร 5 กลุ่มธุรกิจระดับประเทศ ติวเข้มกลยุทธ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหญ่ (DBD Online Masterclass : DO Master) ‘ยกระดับร้านค้าออนไลน์ สู่เป้าหมายธุรกิจร้อยล้าน’ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Offline 2 Online (B2C) โดยได้คัดเลือก 5 กลุ่มธุรกิจนำร่องเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหญ่ เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโต

สินิตย์ เลิศไกร

สำหรับพันธมิตรภาคเอกชนที่ร่วมมือ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กรมสรรพากร, ธนาคารกสิกรไทย, Central Pattana, ร้านอาหารสุขภาพ Jones’ Salad, ร้านครัวซองต์ James Boulangerie, ร้านกาแฟ Grand Coffee Boy, โรงคั่วกาแฟ Roast Runner, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ Wellness Asia, เสื่อสัญชาติไทย PDM, แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทย VINN PATARARIN, บ้านและสวน, นิตยสารชีวจิต และ เพจ BK Review

ขณะที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม 5 กลุ่มธุรกิจนำร่องเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจสินค้าอาหาร กลุ่มธุรกิจสินค้าสมุนไพร กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น/ไลฟ์สไตล์ กลุ่มธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้าน และกลุ่มธุรกิจสินค้าเครื่องดื่ม แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรม The CEO Masterclass ติวเข้มเจ้าของธุรกิจผู้มากประสบการณ์ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ด้าน e-Commerce จำนวน 14 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคจากผู้บริหารรุ่นใหญ่ที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการค้าออนไลน์ในทุกมิติ

กิจกรรมให้คำปรึกษาและเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Consultation and Matching) เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ธุรกิจระดับประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้เจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อการลงทุนร่วมกันในอนาคต จำนวน 10 ชั่วโมง โดย CEO รุ่นใหญ่ที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจสินค้าอาหาร โดย Grand Coffee Boy 2) กลุ่มธุรกิจสินค้าสมุนไพร โดย นิตยสารชีวจิตและงานแฟร์กินดีอยู่ดี By ชีวจิต 3) กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ โดย Central Pattana 4) กลุ่มธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้าน โดย บ้านและสวน Homepro และ Baan & BEYOND 5) กลุ่มธุรกิจสินค้าเครื่องดื่ม โดย โรงคั่วกาแฟ Roast Runner

การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหญ่ (DBD Online Masterclass: DO Master) ‘ยกระดับร้านค้าออนไลน์ สู่เป้าหมายธุรกิจร้อยล้าน’ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้าออนไลน์ในทุกมิติให้กับ ผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาตนเองและธุรกิจยกระดับเป็นผู้บริหารธุรกิจระดับประเทศได้ รวมถึงขยายโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน

ทั้งนี้ กรมฯ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหญ่ทั่วประเทศ จำนวน 50 ราย แบ่งเป็น กลุ่มธุรกิจสินค้าอาหาร จำนวน 10 ราย กลุ่มธุรกิจสินค้าสมุนไพร จำนวน 10 ราย กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น/ไลฟ์สไตล์ จำนวน 10 ราย กลุ่มธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้าน จำนวน 10 ราย และกลุ่มธุรกิจสินค้าเครื่องดื่ม จำนวน 10 ราย อบรมระหว่างวันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom จำนวน 24 ชั่วโมง

“หลังเสร็จสิ้นการอบรม กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรจะร่วมกันประเมินผลสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคของโครงการฯ ก่อนดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด และเตรียมขยายสู่กลุ่มธุรกิจอื่นต่อไป”

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0 2547 5961 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th พร้อมทั้ง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน e-Commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทาง Facebook : Thailand e-Commerce Expo

อ่านข่าวต้นฉบับ: พาณิชย์ ดึง CEO ติวเข้มผู้ประกอบการท้องถิ่น คิกออฟ 5 กลุ่มธุรกิจ