Tuesday, 27 September 2022

พิษณุโลก สั่งปิด โรงแรม B2 พบพนักงานติดเชื้อโควิด-19


วันนี้ (31 ก.ค.2564) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติด่วนบ่ายวันนี้ 31 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบให้ปิดโรงแรม B2  ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก เนื่องจากพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย (เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64) เป็นพนักงานของโรงแรม และได้เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พบยืนยัน ติดเชื้อ อีก 7 ราย รวมเป็น 8 ราย

 โค้ดส่วนลดลาซาด้า
 

คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการสั่งปิดโรงแรม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 3  สิงหาคม  2564 ให้เปิดวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 น. ระหว่างปิดเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองฯ ดำเนินการสอบสวนโรค และควบคุมโรค ดังกล่าว และให้ทางโรงแรมเสนอแผนป้องกันควบคุมโรคให้คณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณาก่อนเปิดดำเนินการ  
 

พิษณุโลก สั่งปิด โรงแรม B2 พบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

สำหรับการสั่งปิดเมื่อคณะกรรมการโรคติดต่อฯพิจารณาเห็นชอบแล้วจะได้เสนอ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงนามสั่งปิดโรงแรมดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตาม พรบ.โรคติดต่อ ม.35 (1) 

จึงขอแจ้งประชาชนที่เข้าพักในโรงแรม หรือ สัมผัสใกล้ชิดฯ  สังเกตอาการตนเอง หากมีความผิดปกติ ให้ติดต่อโรงพยาบาลชุมชน หรือ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที 

ลาซาด้าลดหนัก
 

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อนสนับสนุนโดย ufabet | betflix | ดูซีรีย์ออนไลน์