Monday, 26 September 2022

ฟรี ตรวจโควิด กับ รถตรวจพระราชทาน ที่ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 1-15 พ.ค.นี้


สปคม.คร. แจ้งประชาชนกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 และผู้เดินทางไปในสถานที่เสี่ยง ตรวจโควิดฟรี กับ รถตรวจโควิดพระราชทาน ภานในวันที่ 1-15 พ.ค.นี้ ที่ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ เท่านั้น

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.คร.) แจ้งแผนการตรวจโควิด-19 เชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ในประชาชนกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 และผู้เดินทางไปในสถานที่เสี่ยง โดยกำหนดปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564 ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

ขั้นตอนในการตรวจ จะรับ walk in วันละ 1,000 คน โดยแจกบัตรคิวหน้างานช่วงเช้ารอบเดียวจนกว่าจะหมด เริ่มแจกบัตรคิว 7.30 น. คิวที่ 1-500 เริ่ม SWAB รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น. และคิวที่ 501-1,000 เริ่ม SWAB รอบบ่าย เวลา 13.00 – 15:00 น. เพื่อลดความแออัดให้มา SWAB ตามเวลาที่กำหนด  

สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน และปากกา (ส่วนตัว) เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยผลตรวจจะออก 1-2 วันหลังเข้ารับการตรวจ ทั้งนี้หากผู้เข้าตรวจมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 หรือไปในสถานที่เสี่ยง แนะนำขอให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก phralan.in.th

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อนสนับสนุนโดย ufabet | betflix | ดูซีรีย์ออนไลน์