Tuesday, 24 May 2022

มธบ.แนะเทรนด์ท่องเที่ยวใหม่ใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าตอบโจทย์ยุคโควิด – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


มธบ.แนะเทรนด์ท่องเที่ยวใหม่ใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าตอบโจทย์ยุคโควิด

วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 14:11 น.

คณะท่องเที่ยวฯ มธบ. แนะท่องเที่ยวแนวใหม่แบบคาร์บอนต่ำด้วยสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ชี้ตอบโจทย์ยุค New normal

นางสาวยุวรี โชคสวนทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “เปิดมุมมองใหม่ไปกับสกูตเตอร์ ตอน หลงรักบางกอก บอกรักเจริญกรุง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีปกติใหม่และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism-RT) ในรูปแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 คน กำหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตั้งแต่ท่าเรือสาทรสู่คลองโอ่งอ่าง เชื่อมโยงเข้ากับงานสตรีทอาร์ต แสดงให้เห็นศักยภาพในพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์และแหล่งการค้าที่เคยรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ สกูตเตอร์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกของการใช้พาหนะเดินทางที่รวดเร็วกว่ารถจักรยาน คล่องตัวกว่ารถจักรยานยนต์ มีความสะอาดกว่าและปล่อยคาร์บอนต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีขนาดกะทัดรัด สะดวกในการจัดเก็บไม่ขวางทางเท้า อีกทั้งยังสามารถเว้นระยะห่าง ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในสถานการณ์โควิด-19 และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ทั่วถึงกว่า ด้านความปลอดภัยของพาหนะเดินทางชนิดนี้ มีความเร็วสูงสุดประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องในระยะทางไม่เกิน 25 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางที่จัดขึ้นแม้จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เช้าจรดเย็น แต่ก็อยู่ระยะทางเพียงแค่ 7 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้หมดความกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดก่อน

อย่างไก็ตาม การทำทัวร์ด้วยสกูตเตอร์สำคัญที่การจัดการ แม้ว่าจะสะดวกรวดเร็ว แต่ถนนหนทางในกรุงเทพฯ หลายเส้นทางผิวถนนไม่เรียบ เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนบางสายที่รถหนาแน่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ให้บริการท่องเที่ยวรูปแบบนี้จำเป็นต้องมีการจัดการและการวางแผนการเดินทางเป็นอย่างดีและต้องมีจำนวนทีมงานที่เพียงพอต่อการดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงสนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com