Friday, 3 December 2021

ยกย่อง“รพ.รามาธิบดี”ต้นแบบองค์กรสุขภาพดีเครือข่ายคนไทยไร้พุง-สสส.มอบโล่ยกย่อง “รพ.รามาธิบดี” ต้นแบบองค์กรสุขภาพดี โรงเรียนแพทย์แห่งแรกสู่ Healthy Organization พร้อมขยายต่อยอดกว่า 300 องค์กรสู่ผู้นำองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ