Thursday, 21 October 2021

รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มวิ่งแล้วหลังเจอพิษน้ำท่วม
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มวิ่งแล้วหลังเจอพิษน้ำท่วมโดยสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา