Monday, 18 October 2021

รพ.บำรุงราษฎร์ ชวนทำบุญแบบใหม่ซื้อโมเดอร์นาถวายพระสงฆ์
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชวนประชาชนทำบุญแบบใหม่ซื้อวัคซีนโมเดอร์นาลอต 2 ถวายพระสงฆ์