Friday, 3 December 2021

ระทึกอ่าวไทย! เรือประมงเวียดนามลอบจับปลิงทะเล สุดห้าวขับพุ่งชนเรือทหารไทยระทึกอ่าวไทย! เรือประมงเวียดนามลอบจับปลิงทะเล สุดห้าวขับพุ่งชนเรือทหารไทย  ระทึกกลางอ่าวไทย! เรือประมงเวียดนามลุกล้ำน่านน้ำไทยเข้ามาจับปลิงทะเล สุดห้าวขับพุ่งชนเรือตรวจการณ์ของกองทัพเรือในขณะเข้าจับกุมเพื่อจะหลบหนี