Monday, 6 December 2021

ราคาน้ำมันวันนี้ (12 พ.ย.) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาน้ำมันวันนี้ (12 พ.ย.) อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 32.55 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 32.28 บาท

รายงานราคาดีเซลล่าสุด มีราคา ณ จุดจำหน่ายที่ 29.79 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.56 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 07.27 น. ที่ผ่านมา

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 32.55 บาท
• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.28 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 31.04 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 24.44 บาท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 29.94 บาท
• ดีเซล B10 ลิตรละ 29.79 บาท
• ดีเซล B20 ลิตรละ 29.69 บาท
• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 35.56 บาท

หมายเหตุ : ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

อ่านข่าวต้นฉบับ: ราคาน้ำมันวันนี้ (12 พ.ย.) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด